INFORMACIJE O PROJEKTU

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – „OSTANI U SVOM DOMU UZ 50 +“ –  Ugovor o dodjeli

bespovratnih sredstava kodni broj UP.02.1.1.05.0298

 

KORISNIK: Udruga sv. Jeronim

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Split

Centar za socijalnu skrb Split podružnica Kaštela, Grad Kaštela

POSREDNIČKA TIJELA:

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA – Upravljačko tijelo

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE

UNIJE, POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.134.563,69 kuna (EU potpora – Europski socijalni fond: 100%)

Razdoblje provedbe projekta: 18. lipnja 2019. – 18. listopad 2021.g. (28 mjeseci)

 

MJESTO PROVEDBE:

Grad Kaštela

 

CILJEVI PROJEKTA:

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom ili nepovoljnom položaju, a koje žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici – zapošljavanje 6 žena pripadnica ciljanih skupina u periodu od 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu krajnjim korisnicima kroz:

-pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, u održavanju čistoće

stambenog prostora /domova krajnjih korisnika;

-pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni;

-pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…);

-pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te

uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka žena skrbiti će minimalno o četiri starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Ženama iz ciljane skupine omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz

dodatno obrazovanje/osposobljavanje u cilju povećanja njihove zapošljivosti.

 

CILJANA SKUPINA:

Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanje, nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 

REZULTATI PROJEKTA:

Zapošljavanje 6 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine.

Socijalno uključivanje 30 osoba starije životne dobi te osoba s invaliditetom koji će se identificirati uz pomoć partnera HZZ.

 

Za više informacija:

https://strukturnifondovi.hr/

www.esf.hr

„Zajedno do fondova EU“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge sv. Jeronim“

 

Kontakt osoba:

Voditelj projekta:

Vladimir Pilepić, dipl. oecc.

Telefon: 021/495-961