Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Udruga sv. Jeronim, temeljem potpisanog Ugovora Kodni broj: UP.02.1.1.05.0298, broj poziva Up.02.1.1.05 s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava u svezi provedbe projekta Zaželi – Ostani u svom domu uz 50+ objavljuje slijedeći

OGLAS

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „Ostani u svome domu uz 50+“ – program zapošljavanja žena

Traži se 6 izvršiteljica.

Vrsta zaposlenja: na određeno, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od : 02.07.2019.

Natječaj vrijedi do:  12.07.2019.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Kaštela, terenski rad

Razina obrazovanja: – Završena osnovna škola

 • Srednja škola 3 godina
 • Srednja škola 4 godine

 

Radno iskustvo: nije važno

OPIS POSLOVA:

Obavljanje kućanskih poslova:

 • Pomoć u dostavi lijekova i namirnica
 • Pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala, lijekova i sl.) i
 • Drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Svaka zaposlena žena pružati će potporu i podršku za 5 korisnika.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Najviše završena srednja stručna sprema
 • Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na:
  • Žene starije od 50 godina
  • Žene s invaliditetom
  • Žrtve trgovanja ljudima
  • Žrtve obiteljskog nasilja
  • Azilantice
  • Mlade žene koje su izašle iz skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • Liječene ovisnice o drogama
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
  • Pripadnice romske nacionalne manjine
  • Beskućnice

 

U prijavi je nužno poslati:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • Potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
 • Rješenje o invaliditetu – ukoliko on postoji

 

Prijave na oglas sa svom traženom dokumentacijom podnose se u roku od 10 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zaključno sa 12. srpnjem 2019.

Prijave se šalju na adresu:

Udruga sv. Jeronim

Cesta dr. Franje Tuđmana 434a

21213 Kaštel Gomilica

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovom oglasu.

Prijave koje ne budu imale potpunu dokumentaciju neće se uzimati u obzir prilikom razmatranja i odlučivanja o zapošljavanju.

 

Sve isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

O rezultatima oglasa kandidati će  biti obaviješteni u zakonskom roku