Vizualni identitet projekta “Ostani u svome domu 50+”

Projekt “Ostani u svome domu uz 50+” dobio je svoj vizualni identitet.

Identitet je djelo MINIMAL, obrt za usluge grafičkog dizajna, promidžbe i oglašavanja, i biti će korišten na svim promotivnim materijalima projekta.